Digital Clock - թվային ժամացույց եւ ամսաթիվը

Այս գործիքը ցույց է տալիս ընթացիկ ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարին) եւ թվային ժամացույց.
Keywords: clock, watch, time, timepiece, moment, multi ;multilingual; multilanguage; ticker, tick-tack, timezone,daylight saving time, winter time, atomic clock, jewelry, electric clock, sundial, hourglass, jewel

Պատճենեք եւ ապա տեղադրեք կոդը ստորեւ, որտեղ ցանկանում եք ցույց տալ այս գործիքը.
<script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/111259497102996937704/All_Some_DClock_Vs2.xml&amp;up_LimbiPref=hy&amp;up_Colors=rbl&amp;synd=open&amp;w=260&amp;h=255&amp;title=Digital+Clock+and+Date&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script>

Այն կհայտնվի ինչպես օրինակ է ստորեւ. Դուք կարող եք փոփոխել Լայնություն (Վտ) եւ բարձրությունը (ը) ավելի լավ տեղավորվում Ձեր էջը.

If there is a Gadget you would like to see published here, Please send a short description:

Send Message Here.

Others also enjoyed :No comments:

Post a Comment