นาฬิกาดิจิตอลและวันที่ปัจจุบัน

โปรแกรมนี้จะแสดงวันที่ปัจจุบัน (วันเดือนปี) และนาฬิกาดิจิตอล (ชั่วโมงนาทีวินาที)


คัดลอกและวางโค้ดด้านล่างที่คุณต้องการที่จะแสดงโปรแกรมนี้
<script src="http://www.gmodules.com/gadgets/ifr?url=http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112611570873828348120/Ot_Thai_Clock.xml&amp;synd=open&amp;w=260&amp;h=205&amp;title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script>

จะปรากฏเช่นในตัวอย่างด้านล่าง คุณสามารถปรับเปลี่ยนความกว้าง (w) และความสูง (H) เพื่อให้พอดีกับหน้าของคุณ
If there is a Gadget you would like to see published here, Please send a short description:

Send Message Here.

Others also enjoyed :No comments:

Post a Comment