Ora Digjitale dhe Data

Kjo vegël tregon datën e tanishme (dita, muaji, viti), dhe ore digjitale.


Copy dhe pastaj Paste kodin e mëposhtëm ku do të donte për të treguar këtë vegël.
<script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/111259497102996937704/All_Some_DClock_Vs2.xml&amp;up_LimbiPref=sq&amp;up_Colors=ng&amp;synd=open&amp;w=260&amp;h=255&amp;title=Digital+Clock+and+Date&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script>

Ajo do të shfaqet si në shembullin e mëposhtëm. Ju mund t'i ndryshoni Gjerësia (w) dhe Lartësia (h) të përshtatet më mirë faqen tuaj.


If there is a Gadget you would like to see published here, Please send a short description:

Send Message Here.

Others also enjoyed :No comments:

Post a Comment